15
я

В този материал ще обясним как се справяме с услугата си пране на меки настилки, като настилките са килими и мокети – тоест разглеждаме пране на мокети.

пране на мокети

пране на мокети

Една от основната дейност на нашата компания е основното и абонаментна поддръжка на меки настилки (мокети, килими и други). С пристигането на нашия екип от професионалисти се прави предварителен оглед за установяване на проблемните области. Тогава в действие влиза нашата двустепенна дълбоко почистваща система, за да върне първоначалния облик на Вашият мокет.

Още за пране на мокети

Използването на препарати при почистването на мокетите се получават остатъци, действащи като магнит за мръсотия. По този начин времето за замърсяване на меката настилка е в пъти по-малко от добре почистения мокет. Ето защо нашата двустепенна дълбоко почистваща система включва така важната допълнителна стъпка за тяхното изплакване.

По този начин се премахват всички остатъци от препарата, което позволява максимално време чист мокет.

Очаквайте продължение … още за пране на мокети.