30
я

Макар професионалното почистване да е целогодишно занимание, почистване през зимата има своите особености.

През зимата е възможно замръзване на стъклата, ако се мият при отрицателни температури. Възможно е да има аварии в комуналните услуги от обществен тип и това да се отрази и на професионалното почистване в домове и офиси – липсата на вода или електричество е един от факторите.

Изберете професионално почистване, за да имате минимум грижи и да да имате добре почистен дом, офис или градина.